Сертификати

ISO 9001: 2001, ISO 14001: 2005

От септември 2005 г. Tescoma притежава сертификати ISO 9001: 2001 и ISO 14001: 2005, които потвърждават внедряването и използването на стандарти за качеството и управление на околната среда в компанията. 

Тези сертификати задължават да се разработват, проектират и продават продукти с най-високо качество, както и да се осигурява най-доброто обслужване на клиентите. 

Качеството на продуктите с марка tescoma и удовлетвореността на клиентите е винаги най-висок приоритет за марката tescoma!